Spracúvanie osobných údajov pre remarketing

Úvod Info Ochrana osobných údajov a cookieSpracúvanie osobných údajov pre remarketing

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

 

 

 I. Udelenie súhlasu 


 Udeľujete týmto súhlas pre Jana Kolejáková, Liesek 612, 027 12 Liesek IČO:  50271423 zapísaná v  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné);
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie). 

II. Účel spracovania osobných údajov


Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní. 

III. Doba spracovania osobných údajov

 

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

 IV. Spracovatelia osobných údajov


Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
 • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

V. Odovzdanie údajov do tretích krajín


 
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

 
VI. Práva dotknutej osoby

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk