Informácie

Úvod Info Ochrana osobných údajov a cookieOchrana osobných údajov e-shopu

Ochrana osobných údajov e-shopu www.mojobchodik.sk

 

 

I.                Všeobecné ustanovenie
 
Jana Kolejáková, Liesek 612, 027 12 Liesek, IČO: 50271243, Zapísaná: OÚ Námestovo, č. živ. Registra 560-21593 (ďalej len „predávajúci“alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo
 • IBAN v prípade platby na účet

II.             Spracovanie osobných údajov v kúpnej zmluve uzavretej na diaľku

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

III.            Zasielanie newslettrov
 
Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

IV.            Spracovatelia osobných údajov
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
 • Súkromným prepravcom spoločnosťou General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
 • Slovenská pošta, a. s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica 1
 • Poskytovateľom služby UAB "MailerLite", Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Litva
 • Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;


V.              Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín
 
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

VI.            Poverenec

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@mojobchodik.sk

VII.         Cookies súbory
 
Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.mojobchodik.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely*:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
 • základné funkčnosti webových stránok
 • marketing
 1. Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 2. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 3. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 4. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 5. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 •   ii.     Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


VIII.       Práva dotknutej osoby


 
Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

_________________________
* viac o súboroch cookie si môžete prečítať na stránke Cookie

Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk