Podmienky spracovania osobných údajov.

Úvod Info Ochrana osobných údajov a cookiePodmienky spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

1.           Udeľujete týmto súhlas pre Jana Kolejáková, Liesek 612, 027 12 Liesek IČO:  50271423 zapísaná v  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

·                                  - e-mailovú adresu;

·                         - informácie o zakúpenom tovare

 

2.           Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

·                                   - zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

3.           Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:

·                                  -   zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

4.           Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:

·        Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;

·        Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

                   5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka.

 

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

o   vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti

o   požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

o   vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

o   u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,


o   nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

o   požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

o   na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

o   v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

1.           Udeľujete týmto súhlas pre Jana Kolejáková, Liesek 612, 027 12 Liesek IČO:  50271423 zapísaná v  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

-         e-mailovú adresu;

-         - informácie o zakúpenom tovare

 

2.           Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

-         zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

3.           Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:

-         zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

4.           Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:

a.           Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;

b.           Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

              6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií                    súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas

            späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu              na strane poskytovateľa služby Heuréka.

 

 

                  7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

-         vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti

-         požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

-         vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

-         u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

-   nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

-        požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré

       je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

-     na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

-        v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 

Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk