Registrácia na e-shope

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 

 

I. Udelenie súhlasu

Udeľujete týmto súhlas pre Jana Kolejáková, Liesek 612, 027 12 Liesek IČO:  50271423 zapísaná v  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

-         meno a priezvisko;

-         emailovú adresu;

-         telefónne číslo;

-         fakturačnú adresu;

-         dodaciu  adresu;

-         históriu objednávok.

  II. Dôvody spracovania osobný údajov

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu;
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku     

III. Doba spracovania osobných údajov


Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

IV. Spracovanie osobných údajov


Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
 • Poskytovateľom služby UAB "MailerLite", Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Litva
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

V. Odovzdanie údajov do tretích krajín


 
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.


VI. Zrušenie registrácie


Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie ( zrušenie registrácie).
 
 
VII. Práva dotknutej osoby

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Copyright 2016 - 2023 © mojobchodik.sk